Άτμισμα - Κάπνισμα

American Ghost 2g
40.00
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Blueberry CBD 1 gr – Avemarija
13.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Canadian Dynamite 2g
40.00
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CBD Crystal 99,6% | 1g – Pharmahemp
33.00
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
CR7onic CBD 1gr - Avemarija
13.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Diamond CBD 1 gr – Hempmotive
12.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Jammin CBD 14% – 1gr,2gr,3gr
12.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Lemon Tree CBD 22% – 1gr,2gr,3gr
17.00
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Orange Steam CBD 1 gr – Hempmotive
12.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Pineapple CBD 1 gr – Hempmotive
12.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Purple Haze CBD Avemarija 1gr
13.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Purple Lady CBD 19% – 1gr,2gr,3gr
15.00
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Rastafari CBD 20% – 1gr,2gr,3gr
16.00
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Red Passion CBD 15% – 1gr,2gr,3gr
13.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Skywalker Kush CBD – Avemarija
13.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Strawberry CBD 1 gr – Hempmotive
12.50
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΑΝΘΟΙ ΚΑΝΝΑΒΗΣ - 30gr
11.00
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
Τρίμμα Ακατέργαστων Ανθών Κάνναβης (Finol...
20.00
(Συμπεριλαμβανομένου Φορου)